تماس : 02188345594 - 88346133 021

سرعت کپی: 35 برگ    فینیشر : ندارد

سرعت پرینت: 35 برگ

برد اسکنر: دارد

ADF: دارد

دابلکس ( قابلیت کپی و پرینت دو رو ): دارد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

فتوکپی ربکو آفیشیو ricoh aficio 2045

سرعت کپی: 45 برگ       فینیشر: ندارد

سرعت پرینت: 45 برگ      نمای ظاهری همانندmp3500

برد اسکنر: دارد

ADF: دارد

دابلکس ( قابلیت کپی و پرینت دو رو ): دارد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

فتوکپی ربکو آفیشیو ricoh aficio 3045

فتوکپی استوک آفیشیو 3045

سرعت کپی: 35 برگ با فینیشر

سرعت پرینت: 35 برگ

برد اسکنر: دارد

ADF: دارد

دابلکس ( قابلیت کپی و پرینت دو رو ): دارد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

دستگاه فتوکپی کانن  canon GP 605

سرعت کپی: 75 برگ با فینیشر

سرعت پرینت: 75 برگ

برد اسکنر: دارد

ADF: دارد

دابلکس ( قابلیت کپی و پرینت دو رو ): دارد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

دستگاه فتوکپی توشیبا استودیو toshiba 451

سرعت کپی: 35 برگ   فینیشر: ندارد

سرعت پرینت: 35 برگ

برد اسکنر: دارد

ADF: دارد

دابلکس ( قابلیت کپی و پرینت دو رو ): دارد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

دستگاه فتوکپی توشیبا استودیو toshiba 453

سرعت کپی: 45 برگ     فینیشر: ندارد

سرعت پرینت: 45 برگ

برد اسکنر: دارد

ADF: دارد

دابلکس ( قابلیت کپی و پرینت دو رو ): دارد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

دستگاه فتوکپی توشیبا استودیو toshiba 450

فتوکپی استوک آفیشیو 2045
فتوکپی استوک کانن gp-605
فتوکپی استوک توشیبا 451
فتوکپی استوک توشیبا 453
فتوکپی استوک توشیبا 450

مناسب دفاتر فنی -تیراژ روزانه 2000

مناسب دفاتر فنی -تیراژ روزانه 2000

مناسب دفاتر فنی -تیراژ روزانه 2000

دستگاه صنعتی ولی قدیمی بازار

دستگاه دفتری با حجم کار متوسط

دستگاه دفتری-دستگاه قدیمی بازار

سرعت کپی: 35 برگ    فینیشر : ندارد

سرعت پرینت: 35 برگ

برد اسکنر: دارد

ADF: دارد

دابلکس ( قابلیت کپی و پرینت دو رو ): دارد

استوک اروپا

قیمت : لطفا تماس بگیرید

فتوکپی ربکو آفیشیو ricoh aficio mp 3500

فتوکپی استوک آفیشیو mp3500

جزو پر فروشترین دستگاه های بازار

فتوکپی استوک-دستگاه کپی استوک-مرکز فروش فتوکپی استوک در تهران-قیمت دستگاه فتوکپی-لیست قیمت فتوکپی